Сватбата

Цялостно планиране

Това е нашата най изчерпателна и обширна услуга, която обхваща всички аспекти за организирането на Вашата сватба: от избора на локация, през изготвяне на цялостна концепция за събитието, до преговори и подписване на договори с доставчици на различен тип „сватбени “ услуги.

Този тип услуга се предпочита обикновено от двойки, които искат да се застраховат, че са наели отговорни и качествени подизпълнители на услуги и ще получат максимума за бюджета, с който разполагат. Или това са младоженци, които имат натоварено и динамично ежедневие.
Тази услуга включва следното, но не и само това:

  • Бюджетно планиране и управление
  • Проучване и избор на локация
  • Подбор на меню
  • Изготвяне на цялостна визия и дизайн на събитието
  • Подбор на подизпълнители на услуги
  • Изработка на индивидуален времеви план за организация
  • Изготвяне на сценарий за сватбения ден
  • Организиране на ритуални церемонии
  • Координиране на Сватбения ден

Частично планиране

Този тип услуга е подходяща за двойките, които са направили част от организацията на Сватбата, но се нуждаят от допълнителни идеи и тяхната реализация, за да се оформи цялостния облик на Сватбеното събитие. Ние сме насреща, за да дадем предложения и съчетавайки ги с Вашите представи, да постигнем мечтаната визията за Събитието!